My Travel Map

Next destination: Harbin, Jilin, Yunan

Places I’ve Visited So Far (UK not included)
North America
Savannah, GA
Toronto
Tybee Island, GA
South America
Europe
Amsterdam
Barcelona
Berlin
Brussels
Budapest
Milan
Paris
Rome
Valencia
Africa
Marrakesh
Asia
Beijing
Chengdu
Chongqing
Dalian
Dandong
Datong
Guangzhou
Guilin
Guiyang
Hong Kong
Hangzhou
Hohhot
Macau
Nanjing
Shanghai
Shenyang
Shenzhen
Suzhou
Taipei
Tianjin
Xi’an
Oceania